Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за рахунок спеціалізованої допомоги, сімейний лікар здійснює самостійно без залучення «вузьких» спеціалістів. Функціональні захворювання жовчовивідної системи (ЖВС), що існують досить тривалий термін, сприяють розвитку органічних захворювань жовчного міхура (ЖМ). Хвороби біліарної системи часто поєднуються з функціональними порушеннями гастродуоденальної зони. Діагностичний комплекс включає в себе аналіз результатів променевих методів дослідження, візуально-ендовазивних методів з можливістю дослідження біоптату, різних модифікацій дуоденального зондування з подальшою мікроскопією і біохімічними аналізами отриманого матеріалу. Раціональне поєднання сучасних методів діагностики дозволяє своєчасно виявити порушення жовчоутворюючої і жовчовидільної функції печінки, моторної функції біліарного тракту і визначити основні ланки в лікуванні і профілактиці цих патологічних станів.

Ключові слова: сімейна медицина, біліарна система, діагностичні критерії.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.105

Download.PDF

Для цитування:

  1. Вовк, К.В. Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії) / К.В. Вовк, О.В. Сокруто, О.Г. Резніченко, С.В. Гріднєва, М.В. Мартиненко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 105-111. doi: 10.15407/internalmed2019.02.105
  2. Vovk KV, Sokruto OV, Reznichenko OG, Gridneva SV, Martynenko MV. [Family doctor’s tactics for biliary tract diseases (diagnostic criteria)]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:105-111. doi: 10.15407/internalmed2019.02.105. Ukrainian