Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов

Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти

У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш виражений дисбаланс між статистично достовірним зниженням рівня мелатоніну і статистично достовірним підвищенням вмісту ЕТ-1 спостерігається у хворих на ГЕРХ з супутнім синдромом обструктивного апное сна не тільки в порівнянні з нормою, а й показниками групи хворих на ГЕРХ без поєднаної патології.Відмічено, що з розвитком дисбалансу в мелатонін / ендотелін-1 системі у хворих на ГЕРХ без поєднаної патології, і особливо в групі хворих на ГЕРХ з супутнім синдромом апное спостерігається статистично достовірне в порівнянні з групою здорових студентів зниження показників якості життя, проявляючись у хворих на ГЕРХ без поєднаної патології з великим ступенем зниження тестів фізичного здоров’я, а у хворих на ГЕРХ з супутньою патологією в спектрі тестів психічного здоров’я.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, синдром обструктивного апное сна, мелатонiн, ендотелiн-1.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.112

Download.PDF

Для цитування:

  1. Опарин, А.Г. Роль эндотелина-1 и мелатонина в механизмах коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома обструктивного апноэ сна / А.Г. Опарин, М.А. Мургузов // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 112-116. doi: 10.15407/internalmed2019.02.112
  2. Oparin AG, Murghuzov MA. [The role of endothelin-1 and melatonin in the mechanisms of the comorbid course of gastroesophageal reflux disease and obstructive sleep apnea syndrome]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:112-116. doi: 10.15407/internalmed2019.02.112. Russian.