До 200-річчя виходу в світ книги Р. Лаенека «Про опосередкованих аускультацію, або розпізнавання хвороб легень и серця, заснований на новому методі дослідження»

Проф. К.К. Васильєв

Одеський національний медичний університет

У 1816 р французький лікар Рене-Теофіль-Гіацінт Лаенек (1781-1826) відкрив спосіб посередньої аускультації. Протягом трьох років він проводив дослідження. У 1819 р свої спостереження про посередню аускультацію він узагальнив у книзі виданій на французькій мові. Після цього цей метод почав поширюватися в світі. У Російській імперії російською мовою перший розповів про застосування стетоскопа Лаеннека П.О. Чаруковській (1790-1842) в книзі про семіотики (1825). У 1828 р професор Петербурзької медико-хірургічної академії Чаруковскій публікує спеціальну статтю про спосіб запропонований Р. Лаеннеком. У 1835 р про застосування стетоскопа була опублікована стаття професора Московського університету Г.І. Сокольський (1807-1886). Як перший автор, так і другий посилаються на видану в 1819 р книгу Р. Лаеннека. Форми і розміри стетоскопів згодом (ми обмежилися тільки XIX століттям) зазнали різноманітних видозмін. І вченими, які працювали в Харкові, Києві та Одесі пропонувалися свої варіанти стетоскопов. Так, у 1880 р професор Харківського університету І.П. Лазаревич (1829-1902) для вислуховування і вистукування запропонував використовувати новий інструмент – «плессіметр-стетоскоп». У 1893 р Ф.Г. Яновський (1860-1928), який пізніше був професором в Новоросійському (в Одесі) і Київському університетах, опублікував статтю про стетоскопи, який він використовував.

Ключові слова: посередня аускультація, Р. Лаенек, терапія, Російська імперія, Україна, 19 століття.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.117

Download.PDF

Для цитування:

  1. Васильев, К.К. К 200-летию выхода в свет книги Р. Лаэннека «О посредственной аускультации или распознавании болезней легких и сердца, основанном главным образом на этом новом методе исследования» // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 117-122. doi: 10.15407/internalmed2019.02.117
  2. Vasyliev KK. [To the 200th anniversary of the publication of R. Laennec’s book «On mediate auscultation or recognition of lung and heart diseases, based mainly on the new research method»]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:117-122. doi: 10.15407/internalmed2019.02.1 Russian.