Питання і проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних

Ас. С.В. Іванченко, В.О. Аралова

Харківський національний медичний університет

В роботі розглядаються причини виникнення, основні патогенетичні механізми та особливості перебігу залізодефіцитних анемій у вагітних. Представлені діагностичні та диференційно діагностичні підходи при постановці діагнозу. Наголошено на необхідності комплексного клініко-лабораторного обстеження пацієнтів даної категорії, що пов’язано зі складністю диференціальної діагностики при залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань. Обговорено проблема проведення ферротерапии з урахуванням співвідношення очікуваної користі та можливих ризиків з боку матері та плоду.
Ключові слова: вагітність, анемія, патогенез, лікувальні підходи.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.101

Download.PDF

Для цитування:

  1. Іванченко, С.В. Питання й проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних / С.В. Іванченко, В.О. Аралова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 101-104. doi: 10.15407/internalmed2019.02.101
  2. Ivanchenko SV, Aralova VO. [Issues and problems in diagnosis and treatment of iron-deficiency anemia of pregnant women]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:101-104. doi: 10.15407/internalmed2019.02.101. Ukrainian.