Роль і місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту

А.А. Кудрявцев

Харківська медична академія післядипломної освіти

На сьогоднішній день захворювання органів травлення залишаються однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Значну увагу вчені приділяють біохімічним і молекулярним механізмам, що лежать в основі розвитку цих патологій. За останні роки відкриті нові гормони і нейромедіатори, які регулюють енергетичний обмін і харчову поведінку, в тому числі грелін (ghrelin) – гастроінтестинальний гормон, що володіє різноманітними біологічними особливостями і ефектами: стимулює вивільнення гормону росту, стимулює апетит, володіє анаболічним дією, впливає на вуглеводний обмін. Основний сайт синтезу греліну – шлунок, на 2 місці – дванадцятипала кишка, менш виражені концентрації визначаються у всьому шлунково-кишковому тракті, але зменшуються в дистальному напрямку.

Вченими доведено, що грелін впливає на апетит не тільки прямою передачею сигналів до ромбоподібного мозку, але і через блукаючий нерв, оскільки його еферентні шляхи стимулюють вивільнення греліну. На сучасному етапі відомі біологічні ефекти греліну, а саме регуляція апетиту, анаболічні ефекти, вплив на секрецію гормонів, серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт, кісткову тканину а також здатність до інгібування імуноглобуліну Е. Вивчення концентрації греліну в плазмі крові у пацієнтів з ГЕРХ і цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу у осіб молодого віку стало частиною нашого дослідження. Показано, що концентрація греліну знижується при різних метаболічних процесах, в тому числі при цукровому діабеті 2-го типу. Для отримання результатів ми досліджували чотири групи пацієнтів з ГЕРХ із супутнім цукровим діабетом 2-го типу легкої і середньої тяжкості і ізольованою ГЕРХ. Нами встановлено, що на тлі проведення 4-х-тижневого курсу лікування у пацієнтів всіх чотирьох груп збільшився рівень греліну і знизилися показники окисного стресу.

Отримані дані дозволили уточнити взаємозв’язок греліну з оксидативного стресу при наявності коморбідного перебігу ГЕРХ з ЦД 2-го типу у осіб молодого віку. Таким чином, результати, отримані нами в ході дослідження, свідчать, що грелін грає важливу роль у формуванні коморбідної перебігу ГЕРХ з ЦД 2-го типу у осіб молодого віку і констатують, що зміни рівня греліну є одним з факторів, значно обтяжуючих клінічний перебіг ГЕРХ з ЦД 2-го типу. Також слід зазначити, що одночасно з нормалізацією рівня греліну в групах пацієнтів, які страждають на ЦД 2-го типу, відзначалася чітка тенденція до стабілізації глікемічного профілю, що свідчить про тісний зв’язок між цим гормоном і клінічним перебігом цукрового діабету 2-го типу. Отримані дані дозволяють стверджувати, що, по-перше, грелін грає важливу роль в патогенезі і клінічному перебігу цієї коморбідної патології; по-друге, зміни рівня греліну і оксидативний стрес є одним з пускових механізмів формування ГЕРХ в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в осіб молодого віку, по-третє, грелін сприяє обтяженню клінічного перебігу кожного з захворювань. Таким чином, підвищення рівня греліну крові призводить до зниження показників оксидативного стресу – зменшення рівня тіобарбітурової кислоти крові та підвищення супероксиддисмутази, а також зменшення діаметра черевного стовбура і швидкості кровотоку в ньому у всіх групах хворих. Причому, чим вище був рівень греліну, тим менше були показники оксидативного стресу, а при додатковому призначенні актовегина, вони практично дорівнюють показникам хворих з контрольної групи.

Ключові слова: грелін, оксидативний стрес, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хвороби органів травлення, актовегін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.090

Download.PDF

  1. Для цитування:
    Кудрявцев, А.А. Роль та місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 90-100. doi: 10.15407/internalmed2019.02.090
  2. Kudryavtsev AA. [The Role And Place Of Ghrelin In The Pathology Of Diseases Of The Gastrointestinal Tract]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:90-100. doi: 10.15407/internalmed2019.02.090. Ukrainian.