Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження)

Ж.М. Перцева

Харківський національний медичний університет

Стаття присвячена діяльності відомого вітчизняного акушера-гінеколога, винахідника акушерских інструментів, завідувач кафедри акушерства, жіночих і дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету.

Ключові слова: акушерство, гінекологія, клініка, діагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.069

Download.PDF

Для цитування:

  1. Перцева, Ж.М. Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 69-71. doi: 10.15407/internalmed2019.02.069
  2. Pertseva ZhM. [The founder of the Kharkiv scientific obstetric school Ivan Pavlovich Lazarevich (to the 190th birthday anniversary)]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:69-71. doi: 10.15407/internalmed2019.02.069. Ukrainian.