Арахноїдити головного мозку

Доц. В.А. Флорікян, доц. О.П. Завальна, доц. О.Л.Тондій, І.В. Мороз

Харківська медична академія післядипломної освіти

ХКЛ на ЗТ №1, Філія «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниці»

Арахноідити головного мозку є важливою і сучасною проблемою клінічної неврології. Література, що присвячена арахноідитам головного мозку нечисленна. На теперішній час передбачається зростання даного захворювання. У статті узагальнено літературні дані етіопатогенезу, клініки, діагностики, сучасних методів лікування церебральних арахноідітів.

Ключові слова: церебральний арахноідит, аутоімунні захворювання, посттравматичні захворювання, постінфекційні захворювання.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.076

Download.PDF

Для цитування:

  1. Флорикян, В.А. Арахноидиты головного мозга / В.А. Флорикян, Е.П. Завальная, О.Л. Тондий, И.В. Мороз // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 76-82. doi: 10.15407/internalmed2019.02.076
  2. Florikian VA, Zavalna OP, Tondiy OL, Moroz IV. [Arachnoiditis Of The Brain]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:76-82. doi: 10.15407/internalmed2019.02.076. Russian.