До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря

Проф. М. М. Кочуєва1, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин2 1Харківська медична академія післядипломної освіти 2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах…

Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з гастроезофагеальною рефлексною хворобою та з синдромом нічного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботи показано, що включення мелатоніну в стандартну схему лікування хворих ГЕРХ з супутнім синдромом обструктивного апное сну не тільки виправдано клінічно, так скорочує терміни настання клінічної ремісії як основний, так і супутньої патології, з великим ступенем вірогідності підвищує рівень ЯЖ пацієнтів, особливо шкал психічного…

Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоімунного тиреоїдиту і ГЕРХ у осіб молодого віку

Н.А. Яранцева Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології Мета даної статті вивчити загальні патогенетичні механізми та особливості клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ. Аутоімунний процес веде до запалення в тканинах щитовидної залози, її дистрофії і подальшого фіброзу. Зниження синтезу тіреодних гормонів підсилює вироблення ТТГ, який за принципом зворотного…

Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію

І.О. Балаклицька Харківська медична академія післядипломної освіти У роботі показана роль мелатоніно-серотонинової системи в механізмах формування інсомнії при ГЕРХ з супутньою НЦД. Обстежено чотири групи хворих, які страждають ізольованою ГЕРХ та інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією. Двом групам до стандартної терапії додавали препарат мелатоніну. Досліджували якість сну за опитувальником PSQI, моторно-секреторні зміни…

Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП). Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів…

Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної практики-сімейної медицини В даній статті йдеться про аутоімуне захворювання щитоподібної залози, про причини виникнення даної патології, фактори розвитку аутоімунного тиреоїдиту (АІТ). Дослідженнями останніх років доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних генів, що…

Три історії про психосоматику

Проф. В.Є.Гончаров, проф. В.М.Козідубова, проф. С.М.Долуда, доц. Є.М.Баричева, доц. О.В.Гурницький Харківська медична академія післядипломної освіти Наданий матеріал дозволяє розглянути питання виникнення різних захворювань через призму особистісної адаптації. Показані певні механізми розвитку психосоматичних розладів. Запропоновані принципи надання лікарської допомоги, що дозволяють підвищити ефективність лікування. Ключові слова: психосоматика, психокорекція, лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.087 Download.PDF(рос) For citing: 1. Гончаров, В.Е. Три…

Актуальні питання ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці: клінічний випадок, проблеми та їх вирішення.

Проф. Л. С. Бабінець Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Однією з актуальних проблем урології та сімейної медицини є ведення хворого з патологією сечостатевої системи, в тому числі з хронічним простатитом: від третини до половини дорослих чоловіків у віці від 20 до 50 років страждають хронічним простатитом. Мета – проаналізувати…

Дива, магія та парамедицина в Візантії

Проф. С.Б. Сорочан  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна  У статті підсумовані та проаналізовані парамедичні уявлення, що панували у Візантійської імперії. Показано, що магічні уявлення та обряди, були невід’ємною частиною медичних поглядів ромеїв. Ключові слова: Візантія, медицина, парамедіцінв, магія. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.069 Download.PDF(рос) For citing: 1. Сорочан С.Б. Чудеса, магия и парамедицина в Византии // Східноєвропейський журнал…

Клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.

Провідний науковий співробітник Лекомцева Є.В. Інститут неврології, психіатрії та наркологи НАН України, Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів. Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ). Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік —35,66±11,08 років, 18…

Терапевти — політичні емігранти. (З історії післяжовтневого виходу).

Проф. К.К. Васильєв Одеський національний медичний університет Буде сто років, як після приходу до влади більшовиків, країну змушені були покинути сотні тисяч політичних біженців. Післяжовтнева еміграція увійшла в історію як «культурна еміграція» — значну частку серед мігрантів становили особи з вищою освітою. Серед останніх були і професори-медики. Однак в біографічних довідниках українських медичних вузів (Київський…

В.П. Бобін — лікар-розпорядник безкоштовної лікарні та лікарні харківського медичного товариства

І. В. Бобіна, к.м.н. В. І. Кравцова. У статті представлена і проаналізована історія безкоштовної лікарні-амбулаторії Харківського медичного товариства імені Д.А. Донець-Захаржевського. Показана роль Володимира Павловича Бобіна —лікаря-розпорядника лікарні, який протягом понад 40 років керував роботою цієї найстарішої установи ХМО. У статті представлені дані про роботу лікарів, їх науково-практичні доповіді та статті в журналах і на…

Віталій Миколайович Бокаріус — славетний продовжувач великої династії

Доц. Н.Є. Філіпенко Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. Н.С. Бокаріуса Сектор науково-методичної діяльності лабораторії теоритических досліджень. Стаття присвячена складному життєвому шляху, медичної, гуманітарної та наукової діяльності відомого вченого, судового медика і експерта Віталія Миколайовича Бокаріуса. У його наукових роботах досліджується широке коло питань історії медицини, висвітлюються складні питання судової експертизи і криміналістики,…

Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Доц. Н.М. Кириченко Сумський державний університет Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) і пов’язані з ним ускладнення представляють собою серйозну світову проблему охорони здоров’я. Наявність хронічного системного запалення, пов’язаного зі збільшенням маси тіла і зміною функцій і активності жирової тканини може обумовлювати розвиток порушень регуляції обміну глякози і надалі приводити до ЦД2. Метою дослідження було визначення…

Медичні факультети середньовічних університетів: Історія. Система управління. Особливості викладання.

Президент Української Академії Історії Медицини, д.м.н., професор А.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології Українська Академія Історії Медицини  У роботі висвітлені основні етапи становлення, розвитку, устрою та особливості викладання на медичних факультетах у середньовічних університетах Європи. Показано, що система викладання у середньовічних університетах жорстко контролювалася і спрямовувалася папською церквою….

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була описана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії…

Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.М. Тихонова1, ас. О.Ю. Бичкова1, ас. Т.С. Бутова1, А.С. Внукова2. 1-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-Харківська медична академія післядипломної освіти  У статті викладені дані про поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування міокардіального м’язового містка. Звертається увага сімейних лікарів і лікарів-педіатрів на своєчасну діагностику даного вродженого стану. Наведено клінічний випадок…

Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині

Проф. О.М. Корж1, канд. мед. наук. І.В. Корж2. 1-Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 2-Інститут патології хребта та суглобів АМН України  Біль у спині за сукупністю соціально-економічних втрат за останні роки вийшла на провідне місце серед причин непрацездатності, у зв’язку з чим актуальна проблема швидкого ефективного знеболення та реабілітації даної численної групи пацієнтів. Незважаючи на…

Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря

Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Ісакова, доц. А.В. Єщенко Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена актуальним питанням надання медичної допомоги підліткам у первинній медичній ланці. У підлітковому віці особлива увага повинна бути приділена щорічним профілактичним оглядам. У статті представлена інформація про фізіологічні зміни в пубертатному віці, особливості фізичного…