Три історії про психосоматику

Проф. В.Є.Гончаров, проф. В.М.Козідубова, проф. С.М.Долуда, доц. Є.М.Баричева, доц. О.В.Гурницький

Харківська медична академія післядипломної освіти

Наданий матеріал дозволяє розглянути питання виникнення різних захворювань через призму особистісної адаптації. Показані певні механізми розвитку психосоматичних розладів. Запропоновані принципи надання лікарської допомоги, що дозволяють підвищити ефективність лікування.

Ключові слова: психосоматика, психокорекція, лікування.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.087

Download.PDF(рос)

For citing:

1. Гончаров, В.Е. Три истории о психосоматике / В.Е. Гончаров, В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Э.Н. Барычева, А.В. Гурницкий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 87-91. doi: 10.15407/internalmed2020.01.087

2. Goncharov VE, Kozidubova VM, Doluda SM, Barycheva EN, Gurnickiy AV. Three stories about psychosomatics]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:87-91. doi: 10.15407/internalmed2020.01.087. Russian.