Актуальні питання ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці: клінічний випадок, проблеми та їх вирішення.

Проф. Л. С. Бабінець

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Однією з актуальних проблем урології та сімейної медицини є ведення хворого з патологією сечостатевої системи, в тому числі з хронічним простатитом: від третини до половини дорослих чоловіків у віці від 20 до 50 років страждають хронічним простатитом.

Мета – проаналізувати актуальні аспекти ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці сімейного лікаря та уролога (на клінічному прикладі).

Обговорення. При тривалому перебігу простатиту формується порушення функції простати, зокрема еректильна дисфункція. Пальцеве ректальне дослідження прямої кишки і предстательної залози – практичний навик, яким повинні володіти лікарі загальної практики. Необхідність своєчасного направлення пацієнта з хронічним простатитом до фахівця-уролога. Лікування має бути комплексним, адекватної тривалості і персоніфікованим. Необхідно поєднувати кошти, спрямовані на усунення інфекційного агента (раціональна антибіотикотерапія), поліпшення імунного статусу пацієнта, нормалізацію функції простати (α-адреноблокатори), а також зняття болю і зменшення запальних проявів в простаті (нестероїдні протизапальні препарати та ін.). Немедикаментозні методи дозволяють знизити хімічне навантаження і ефективно сприяють подоланню симптомів (пальцевий масаж передміхурової залози, рефлексотерапевтіческого і фізіотерапевтичні процедури).

Висновок. Проблема ефективного ведення пацієнтів з простатитом, особливо з еректильною дисфункцією, вимагає подальшого вирішення: результати лікування і реабілітації є незадовільними, зниження інтенсивності симптомів в два рази в порівнянні з вихідним вважається позитивним результатом, а частота рецидивів становить від 25 до 50% .

Ключові слова: хронічний простатит, еректильна дисфункція, антибіотико-терапія, α-адреноблокатори, немедикаментозні методики.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.082

Download.PDF(укр)

For citing:

1. Бабінець Л. С. Актуальні питання ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці: клінічний випадок, проблеми та їх вирішення // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 82-86. doi: 10.15407/internalmed2020.01.082

2. Babinets LS. [Current issues of the patient’s management at chronic prostatitis and erectile dysfunction in the outpatient practice: clinical case, problems and its decision]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:82-86. doi: 10.15407/internalmed2020.01.082. Ukrainian.