Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної практики-сімейної медицини

В даній статті йдеться про аутоімуне захворювання щитоподібної залози, про причини виникнення даної патології, фактори розвитку аутоімунного тиреоїдиту (АІТ). Дослідженнями останніх років доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних генів, що викликають розвиток тиреопатій, в тому числі і АІТ. В даний час немає сумнівів в тому, що АІТ є генетично зумовленим захворюванням, а також залежить від навколишнього середовища. Аналіз літературних джерел показав, що відомості про реальну захворюваності АІТ досить мізерні і суперечливі. Говорити про точну поширеності власне АІТ не представляється можливим, тому що самостійна клінічна проблема в сучасній зарубіжній науковій літературі практично не обговорюється. Статистичні дані щодо захворюваності АІТ щороку зростають. АІТ вимагає подальшого вивчення і розробки ранньої діагностики захворювання.

Ключові слова: аутоімунні захворювання щитовидної залози, діагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.092

Download.PDF(укр)

For citing:

1. Ніколенко, Є.Я. Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря / Є.Я. Ніколенко, О.О. Салун, К.В. Вовк, О.Л. Павлова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 92-94. doi: 10.15407/internalmed2020.01.092

2. Nikolenko EYa, Salun OA, Vovk KV, Pavlova EL. [Autoimmune thyroiditis: a look at the problem through the eyes of a family doctor]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:92-94. doi: 10.15407/internalmed2020.01.092. Ukrainian.