Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію

І.О. Балаклицька

Харківська медична академія післядипломної освіти

У роботі показана роль мелатоніно-серотонинової системи в механізмах формування інсомнії при ГЕРХ з супутньою НЦД. Обстежено чотири групи хворих, які страждають ізольованою ГЕРХ та інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією. Двом групам до стандартної терапії додавали препарат мелатоніну. Досліджували якість сну за опитувальником PSQI, моторно-секреторні зміни стравоходу і шлунка, рівень мелатоніну і серотоніну в сироватці крові до і після лікування. Виявили, що у хворих ізольованою ГЕРХ з інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією спостерігаються виражені зміни в рівні як мелатоніну, так і серотоніну, але у хворих з коморбідних плином ці зміни мають більш виражений характер. Встановлено тісний кореляційний зв’язок між виразністю клінічних проявів ГЕРХ, якістю сну, моторно-секреторними порушеннями і рівнем мелатоніну і серотоніну. Додавання препарату мелатоніну до стандартної схеми лікування хворих ГЕРХ з інсомнією і хворих ГЕРХ з супутньою НЦД та інсомнією сприяє суттєвому поліпшенню якості сну, моторно-секреторних показників, рівня мелатоніну і серотоніну в сироватці крові, тим самим скорочуючи термін настання ремісії.

Ключові слова: мелатонін, серотонін, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, інсомнія, нейроциркуляторна дистонія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.099

Download.PDF(укр)

For citing:

1. Балаклицька, І.О. Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 99-105. doi: 10.15407/internalmed2020.01.099

2. Balaklytska IO. Sleep disorders, its mechanisms, and correction in patients with gastroesophageal reflux disease and neurocirculatory dystonia]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:99-105. doi: 10.15407/internalmed2020.01.099. Ukrainian.