В.П. Бобін — лікар-розпорядник безкоштовної лікарні та лікарні харківського медичного товариства

І. В. Бобіна, к.м.н. В. І. Кравцова.

У статті представлена і проаналізована історія безкоштовної лікарні-амбулаторії Харківського медичного товариства імені Д.А. Донець-Захаржевського. Показана роль Володимира Павловича Бобіна —лікаря-розпорядника лікарні, який протягом понад 40 років керував роботою цієї найстарішої установи ХМО. У статті представлені дані про роботу лікарів, їх науково-практичні доповіді та статті в журналах і на конференціях. Доведена роль лікарів, зокрема В.П. Бобіна, у впровадженні передових методів лікування інфекційних захворювань. Були досліджені протоколи засідань ХМО за 1888-1913 роки.

Ключові слова: історія безкоштовної лікарні, Харківське медичне товариство, Володимир Павлович Бобін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.052

Download.PDF(рос)

Для цитування:

1.Бобина, И.В. В.П. Бобин — врач-распорядитель бесплатных лечебниц и больниц Харьковского медицинского общества / И.В. Бобина, В.И. Кравцова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 52-57. doi: 10.15407/internalmed2020.01.052

2. Bobyna IV, Kravtsova VI. [Bobin — managing doctor of the free hospital and hospital of the Kharkov medical society]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:52-57. doi: 10.15407/internalmed2020.01.052. Russian.