Терапевти — політичні емігранти. (З історії післяжовтневого виходу).

Проф. К.К. Васильєв

Одеський національний медичний університет

Буде сто років, як після приходу до влади більшовиків, країну змушені були покинути сотні тисяч політичних біженців. Післяжовтнева еміграція увійшла в історію як «культурна еміграція» — значну частку серед мігрантів становили особи з вищою освітою. Серед останніх були і професори-медики. Однак в біографічних довідниках українських медичних вузів (Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Харківський національний медичний університет і Одеський національний медичний університет) про деяких професорів-терапевтів відомостей немає, а про інших неповні дані. У статті висвітлюються основні віхи життя і діяльності професорів-терапевтів з Києва, Харкова та Одеси, які стали політичними емігрантами. Це — К.Е. Вагнер (1862-ок. 1950), П.О. Вальтер (1856—1932), Ф.В. Вербицький (1881—1971), С.С. Груздєв (1864—1936), О.Й. Ігнатовський (1875—1955), О.І. Щербаков (1858—1944) і Г.Ю. Явейн (1863—1920).

Ключові слова: терапевти, політичні емігранти, пост жовтнева еміграція.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.058

Download.PDF(рос)

For citing:

1. Васильев К.К. Терапевты — политические эмигранты. (Из истории послеоктябрьского исхода) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 58-63. doi: 10.15407/internalmed2020.01.058

2. Vasyliev KK. [Therapists are political refugees. (From the history of the post-October exodus)]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:58-63. doi: 10.15407/internalmed2020.01.058. Russian.