До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря

Проф. М. М. Кочуєва1, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин2

1Харківська медична академія післядипломної освіти

2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах сучасної медичної реформи роль сімейного лікаря в своєчасному виявленні та діагностиці туберкульозу стає головною. У статті описані основні методи раннього виявлення та діагностики туберкульозу.

Ключові слова: туберкульоз, діагностика, сімейний лікар.

Download.PDF (rus)

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.115

Для цитування:

1. Кочуева, М.Н. К вопросу о возможностях выявления туберкулеза в практике семейного врача / М.Н. Кочуева, В.С. Крутько, О.А. Опарин, Л.Г. Николаева, Т.В. Майстат, А.В. Рогожин // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 115-119. doi: 10.15407/internalmed2020.01.115

2. Kochuieva MМ, Krutko VS, Oparin OA, Nikolaieva LG, Maistat TV, Rohozhyn AV. [Оpportunities of tuberculosis detecting in the family doctor practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:115-119. doi: 10.15407/internalmed2020.01.115. Russian.