Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з гастроезофагеальною рефлексною хворобою та з синдромом нічного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов

Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти

У роботи показано, що включення мелатоніну в стандартну схему лікування хворих ГЕРХ з супутнім синдромом обструктивного апное сну не тільки виправдано клінічно, так скорочує терміни настання клінічної ремісії як основний, так і супутньої патології, з великим ступенем вірогідності підвищує рівень ЯЖ пацієнтів, особливо шкал психічного здоров›я, а й патогенетично обгрунтовано, так як робить позитивний вплив на усунення дисбалансу в мелатонін-ендотелінових системі, знижуючи агресію шлункового соку і по ишая фактор захисту слизової стравоходу і шлунка.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлексна хвороба, мелатонiн, ендотелiн-1, ЯЖ, кислотність, синдром нічного апное сну.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.111

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Опарин, А.Г. Роль препарата мелатонина в комплексной терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и с синдромом ночного апноэ сна / А.Г. Опарин, М.А. Мургузов // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 111-114. doi: 10.15407/internalmed2020.01.111

2.  Oparin AG, Murghuzov MA. [The role of melatonin in the complex treatment of patients with gastroesophageal reflux disease with sleep apnea syndrome]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:111-114. doi: 10.15407/internalmed2020.01.111. Russian.