Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря

Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Ісакова, доц. А.В. Єщенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

Стаття присвячена актуальним питанням надання медичної допомоги підліткам у первинній медичній ланці. У підлітковому віці особлива увага повинна бути приділена щорічним профілактичним оглядам. У статті представлена інформація про фізіологічні зміни в пубертатному віці, особливості фізичного і статевого розвитку юнаків і дівчат. Наголошено на важливості своєчасного виявлення порушень фізичного розвитку і статевого дозрівання. Приділено увагу сучасним соматометрчним методам оцінки фізичного стану підлітків. Наведено часті порушення у фізичному розвитку і напрямки діагностичного пошуку при виявленні таких порушень, представлені орієнтовні алгоритми діагностики. Описано терміни і послідовність появи вторинних статевих ознак у дівчаток і хлопчиків різного віку. Особливу увагу приділено диференціальній діагностиці затримки статевого розвитку. Регулярні профілактичні огляди підлітків з оцінкою фізичних параметрів і статевого дозрівання являються невід’ємною частиною роботи сімейного лікаря. Вони необхідні для профілактики і ранньої діагностики хронічної неінфекційної патології.

Ключові слова: підлітки, фізичний і статевий розвиток, сімейний лікар.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.004

Download.PDF(укр)

For citing:

1.Пархоменко, Л. К. Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря / Л.К. Пархоменко, Л.А. Страшок, Е.М. Завеля, М.Ю. Ісакова, А.В. Єщенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 4-12. doi: 10.15407/internalmed2020.01.004.

2.Parkhomenko LK, Strashok LA, Zavelya EM, Isakova MYu, Yeshchenko AV. [Assessment of physical and sexual development of adolescents in the practice of a family doctor]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:4-12. doi: 10.15407/internalmed2020.01.004. Ukrainian.