Assessment of physical and sexual development of adolescents in the practice of a family doctor

Prof. L.K. Parkhomenko, prof. L.A. Strashok, PHD E.M. Zavelya, PHD M.Yu. Isakova, PHD A.V. Yeshchenko

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

 The article is devoted to topical issues of providing medical care to adolescents in primary health care. In adolescence, special attention should be paid to annual preventive examinations. The article presents information about physiological changes in puberty, features of physical and sexual development of boys and girls. The importance of timely detection of violations of physical development and puberty is emphasized. Attention is paid to modern somatometric methods of assessing the physical development of adolescents. Frequent violations in physical development and directions of diagnostic search at detection of such violations are resulted, approximate algorithms of diagnostics are presented. The timing and sequence of secondary sexual characteristics in girls and boys of different ages are described. Particular attention is paid to the differential diagnosis of delayed sexual development. Regular preventive examinations of adolescents with an assessment of physical parameters and sexual development are an integral part of the work of the family doctor. They are necessary for the prevention and early diagnosis of chronic non-infectious pathology.

Key Words: adolescents, physical and sexual development, family doctor.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.004

Download.PDF(ukr)

For citing:

1.Пархоменко, Л. К. Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря / Л.К. Пархоменко, Л.А. Страшок, Е.М. Завеля, М.Ю. Ісакова, А.В. Єщенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 4-12. doi: 10.15407/internalmed2020.01.004.

2.Parkhomenko LK, Strashok LA, Zavelya EM, Isakova MYu, Yeshchenko AV. [Assessment of physical and sexual development of adolescents in the practice of a family doctor]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:4-12. doi: 10.15407/internalmed2020.01.004. Ukrainian.

References:

1. Borisova TS, Labodaeva ZhP. Gigienicheskaja ocenka sostojanija zdorov’ja detej i podrostkov: metod. rekomendacii. Izd. 3-e, dop. i ispr. 3-e izd. Minsk: BGMU; 2017. 50 р. Russian.
2. Vovk IB,  Kondratiuk VK, Peterburzka VF. Porushennia statevoho rozvytku u divchatok. Medychni aspekty zdorovia zhinky. 2015;2(88):43-47. Ukrainian.
3. Diachuk DD, Zabolotna IE, Yashchenko YuB. Ozhyrinnia u ditei: faktory ryzyku ta rekomendatsii z profilaktyky. Suchasna pediatriia. 2017;2(82):42-46. Ukrainian. DOI: 10.15574/SP.2017.82.42
https://doi.org/10.15574/SP.2017.82.42
4. Eganjan ShA. Jemocional’no-lichnostnye osobennosti devochek-podrostkov s rasstrojstvami ginekologicheskoj sfery: avtoref. dis. na soisk. uchenoj stepeni kand. psihol. nauk: spec.19.00.04 «Medicinskaja psihologija», Sankt-peterburg (Russia): 2011. p 23. Russian.
5. Peterkova VA, Taranushenko TE, Kiseleva NG, Tepper EA, Terentyeva OA. Ocenka pokazatelej fizicheskogo razvitija v detskom vozraste [Evaluation of child growth status]. Medicinskij sovet. 2016; 7:28-35. Russian. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2016-07-28-35
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2016-07-28-35
6. Petrusha IN. Metody ocenki fizicheskogo razvitija i biologicheskoj zrelosti detej i podrostkov: ucheb. – metod. posobie dlja studentov medico-profilakticheskogo fakul’teta. Petrusha IN, editor: Gomel’: Uchrezhdenie obrazovanija «Gomel’skij gosudarstvennyj medicinskij universitet»; 2007. 24 p. Russian.
7. Pidlitkova terapiia. Pidruchnyk. Parkhomenko LK, editor. Kharkiv: «Fakt» ; 2014. Р.863. Ukrainian
8. Pogodina VA, Babenko AI, Babenko EA, Khaiatova ZB, Polovnikova AV. Fiziometricheskoe sostojanie zdorov’ja i nalichie patologii u podrostkov [VISIOMETRICS HEALTH STATUS AND PRESENCE OF PATHOLOGY IN ADOLESCENTS]. Health and Education Millennium. 2018;20(5):30-35. Russian. https://doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-5-30-35
https://doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-5-30-35
9. Pro zatverdzhennia Kryteriiv otsinky fizychnoho rozvytku ditei shkilnoho viku. Nakaz MOZ Ukrainy [Internet]. 2013 Sept 13; 802. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13. Ukrainian.
10. Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsialnistiu «Dytiacha endokrynolohiia». Nakaz MOZ Ukrainy [Internet]. 2006 Apr 27; 254. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0254282-06/conv. Ukrainian.
11. Pro udoskonalennia medychnoho obsluhovuvannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Nakaz MOZ Ukrainy [Internet]. 2010 Aug 16; 682. Available from: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10. Ukrainian.
12. Serheieva OYu, Poiasnyk KS. Zahalna praktyka – simeina medytsyna: mistse profilaktychnykh zakhodiv. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2015; T.15,3(1):357-360. Ukrainian.
13. Solnceva AV, Sukalo AV. Differencial’naja diagnostika nizkoroslosti u detej: ucheb.-metod. posobie. Minsk: BGMU; 2007. 28 р. Russian.
14. Jajlenko AA. Problemy podrostkovogo vozrasta. Smolenskij medicinskij al’manah. 2016. 4. P.198-206. Russian.
15. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. WHO library cataloguing-in-publication data [Internet]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
16. Griffiths S, Murray SB, Bentley C, Gratwick-Sarll K, Harrison C, Mond JM. Sex Differences in Quality of Life Impairment Associated with Body Dissatisfaction in Adolescents. Journal of Adolescent Health. 2017;61(1):77-82. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.01.016
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.01.016
17. Howard SR, Dunkel L. Delayed Puberty – Phenotypic Diversity, Molecular Genetic Mechanisms, and Recent Discoveries. Endocrine Reviews. 2019;40(5):1285-1317. https://doi.org/10.1210/er.2018-00248
https://doi.org/10.1210/er.2018-00248
18. Taylor-Miller T, Simm PJ. Growth disorders in adolescents. December edition of Australian Family Physician. 2017;46(12):913-917.
19. The global strategy for women’s, children’s and adolescents’ health (2016-2030). WHO library cataloguing-in-publication data [Internet]. Available from: http://www.everywomaneverychild.org/wp-content/uploads/2016/12/EWEC_Global_Strategy_EN_inside_LogoOK_web.pdf.