№2(16) // 2021

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02

Download.PDF №2(16) // 2021

 

 

 

 

 

Питання організації охорони здоров’я. Оригінальне дослідження

Проф. Ковальова О.М. Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

 Питання сімейної медицини. Симпозіум

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі. Лихоманка невизначеного генезу. Шляхи і принципи діагностичного пошуку в загальній лікарській практиці.

 Питання ендокринології. Симпозіум

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова. Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування.

 Питання сімейної медицини. Симпозіум

Проф. Бабінець Л.С. Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії).

 Питання травматології. Огляд

Проф. В.Г. Ринденко, доц. В.В. Краснобай. До 44-річчя першої в Україні та колишньому СРСР реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву.

Питання медичної освіти. Симпозіум

Проф. А.П. Кузьміна, ас. О.М. Лазаренко. Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань.

Проф. Бабінець Л.С. Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні і шляхи їхнього вирішення.

Питання сімейної медицини. Симпозіум

Амірасланова Н.А.  Клінічні прояви та ускладнення утворень середніх і великих розмірів в матці і яєчниках.

Питання неврології. Оригінальне дослідження

Доктор філософії в галузі медицини Бабаханов І. С. Цереброваскулярні захворювання як фактор ризику розвитку ішемічного інсульту.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Член-кореспондент УАІМ Молчанов С.Б. Біблія та профілактична медицина.

Питання наркології. Огляд                 

Ас. Подолян В.М. Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти.

Питання гастроентерології. Симпозіум

Халафова Р.І. Поєднане виявлення неорганічних синдромів шлунково-кишкового тракту і їх диференційна діагностика

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Президент Української Академії Історії Медицини, проф. Опарін О.А.  Історія та формування лікарень у Середньовіччі.

Питання гастроентерології. Огляд

Мамедова Ш.Ф. Порівняльне вивчення деяких імунологічних показників при кишково-паразитарних інвазіях у студентів.

Питання андрології. Огляд

Рауф Сариф оглу Рзаєв. Соціально-епідеміологічні закономірності поширення еректильної дисфункції у чоловіків в Азербайджані.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.мед.н. Т.Н. Опаріна, О. Я. Абакумова. Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, Т.Н. Опаріна. Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Питання ендокринології. Симпозіум

Проф. С.А. Серік, к.мед.н. В.І. Строна. Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Питання кардіології. Симпозіум

Проф. Корж О.М. Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.