Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань.

Проф. А.П. Кузьміна, ас. О.М. Лазаренко

Дніпровський державний медичний університет

Клінічна імунологія стає все більш важливим напрямком, з точки зору її широкого застосування при викладанні ревматології на циклах тематичного удосконалення. Мета роботи: розробка нової діагностичної та терапевтичної стратегії викладання ревматологічних аспектів на основі використання імунологічних знань. Ревматологи добре обізнані з питань одночасної ідентифікації антитіл до ядерних і цитоплазматичних антигенів, що сприяє диференціальної діагностики аутоімунної патології. Складені нами три варіанти квестів мали неоднозначні відповіді у досить обізнаних про клінічної ревматологической патології фахівців. На запропонований перший варіант (згідно з рекомендаціями ВООЗ визначення молекулярних маркерів) 90% лікарів надали вірний, повну відповідь. Другий варіант завдання включав активовані форми лімфоцитів з фенотипом CD69 +, CD3 + HLA-DR +, CD19 + CD38 +, CD8 + CD38 +. Лише 50% лікарів відповіли, що такий тест відображає функціональний стан активованих Т- і В-лімфоцитів і рекомендований для контролю перебігу захворювання. Наступний варіант квесту був створений з урахуванням безпосередньої функції рецепторних структур. Майже всі лікарі вважають зайвим оцінювання мінорних субпопуляцій у пацієнтів з аутоімунними хворобами. При інтерпретації результатів імунограми встановлюється синдром дисоціації – невідповідність між напрямком змін взаємопов’язаних імунологічних показників. Цінність синдрому дисоціації полягає в тому, що останній може свідчити на користь прихованих імунних дефектів. З швидким розширенням нових класів ліків клінічна практика різко змінилася, саме це привернуло увагу ревматологів до фундаментальних знань з питань імунології та механізмам дії біологічних препаратів. Слід зазначити, що в багатьох європейських країнах розроблені курси з імунології саме для ревматологічної практики. Отже, все більшого розвитку набуває впровадження в процес викладання ревматологічних аспектів на основі використання імунологічних знань, особливо на етапі післядипломної освіти, що сприятиме підвищенню кваліфікації фахівця і розвитку повноцінної всебічно розвиненої особистості лікаря.

Ключові слова: ревматологія, імунологічні знання, післядипломна освіта, педагогіка.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.040

Download.PDF

Для цитування:

  1. Кузьміна, А.П.Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань / А.П. Кузьміна, О.М. Лазаренко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 40-44. doi: 15407/internalmed2021.02.040
  2. Kuzmina AP, Lazarenko OM. Pidvyshchennia efektyvnosti vykladannia problemnykh pytan revmatolohii na etapi pisliadyplomnoi osvity shliakhom intehratsii imunolohichnykh znan. [Improving the effectiveness of teaching problematic issues of rheumatology at the stage of postgraduate education by integrating immunological knowledge]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:40-44. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.040