До 44-річчя першої в Україні та колишньому СРСР реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву.

Проф. В.Г. Ринденко, доц. В.В. Краснобай

Харківська медична академія післядипломної освіти

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. Н. І. Ситенка НАМН України»

Дана робота присвячена 44-м роковинам першої в Україні та колишньому Радянському Союзі реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву на рівні плеча, а також впливу даної події на подальший розвиток деяких напрямків у вітчизняній хірургії. У статті наводяться деталі виконаної операції і пов’язаного з нею лікування, а також унікальні оригінальні ілюстрації.

Ключові слова: ампутація, відкриті переломи, реплантації, реімплантація.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.033

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Ринденко, В.Г. До 44-річчя першої в Україні та колишньому СРСР реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву / В.Г. Ринденко, В.В. Краснобай // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 33-39. doi: 15407/internalmed2021.02.033
  2. Rindenko VG, Krasnobai VV. Do 44-richchia pershoi v Ukraini ta kolyshnomu SRSR reimplantatsii verkhnoi kintsivky pislia yii povnoho vidryvu. [To the 44th anniversary of the first in Ukraine and the former USSR reimplantation of the upper limb after its complete traumatic amputation]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:33-39. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.033