Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти.

Ас. В. М. Подолян

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Підліткова наркоманія в Україні є серйозною проблемою, яка вимагає належної уваги й оцінки з боку сучасного суспільства. Своєчасна громадська реакція на цю проблему визначає методи її вирішення та способи профілактики підліткової наркоманії в Україні в подальшому. Актуальність досліджуваної проблеми визначається небезпекою поширення наркоманії серед українських підлітків та недостатньою увагою, що приділяється батьками до вивчення цієї проблеми й відсутністю належної уваги до даного питання в більшості українських шкіл. Перспективи дослідження в даній області визначаються необхідністю виявлення основних соціальних та психологічних аспектів, які спонукають сучасних українських підлітків вживати наркотики, завдяки чому можливе перенаправлення ситуації в інше русло та створення умов недопущення в суспільстві ситуації, в якій вживання наркотиків українськими підлітками взагалі стало б можливо. Мета статті полягає у визначенні домінуючих психологічних й соціальних чинників, що спонукають підлітків до початку прийому наркотиків. Головний метод дослідження — метод аналізу, за допомогою якого було комплексно розглянуто та описано фактори, що підштовхують молодих людей до вживання наркотичних речовин, незважаючи на явну загрозу їхньому здоров’ю та життю. Розглядаються питання соціальних та психологічних аспектів підліткової наркоманії, проблеми відносин в суспільстві та сім’ях, де підлітки починають вживати наркотичні речовини. Розкриваються типи сімейних відносин та характер внутрішньо-сімейних стосунків, при яких починається вживання підлітками наркотиків. Визначаються основні соціальні та психологічні фактори, що штовхають сучасних молодих людей до прийому наркотичних засобів. Практична цінність дослідження в даному напрямку полягає у визначенні та констатації можливостей створення методів боротьби з підлітковою наркоманією й повного усунення згубного впливу наркотиків на сучасних українських школярів.

Ключові слова: сімейні відносини, підліток, соціальне середовище, наркотичні речовини, психологія стосунків, сім’я

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.062

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Подолян, В.М. Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 62-67. doi: 15407/internalmed2021.02.062
  2. Podolian VM. Pidlitkova narkomaniia v Ukraini: sotsialnyi ta psykholohichnyi aspekty. [Adolescent drug addiction in Ukraine: social and psychological aspects]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:62-67. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.062