Порівняльне вивчення деяких імунологічних показників при кишково-паразитарних інвазіях у студентів.

Ш.Ф. Мамедова

Азербайджанський медичний університет, Баку

Кафедра інфекційних хвороб

Всього під нашим контролем перебувало 395 практично здорових студентів. Контрольну групу складали 22 здорових студента за віком і статтю, без супутніх захворювань. Студенти були у віці 17-21. Виявлено у 49- лямбліоз, у 46-аскаридоз, у 26-ентеробіоз, у 67-змішаний паразитоз. Змішана група поділяється на 4 підгрупи: а) лямбліоз + аскаридоз б) лямбліоз +ентеробіоз в) лямбліоз+ аскаридоз+ ентеробіоз г) аскаридоз+ ентеробіоз. Крім деяких імунних параметрів, визначали концентрацію IgA, IgM, IgG, IgE. Дані, які показали результати досліджень, виявились нижчими: у сироватці крові Іл-4 майже 4 разів (5,6 галлонів/мл) (р <0,05).

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що кишковий паразитоз є чинником впливу на імунну систему хворих.Кишкові паразити, зокрема лямбліоз, спричиняють дисбактеріоз кишечника, гальмують нормальну роботу кишечника, мікрофлору і послаблюють місцевий імунітет травного тракту, внаслідок чого Активується умовно патогенна флора і розвиваються патогенні мікроорганізми.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.088

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Мамедова, Ш.Ф. Сравнительное изучение некоторых иммунологических показателей при кишечно-паразитарной инвазии у студентов // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 88-90. doi: 15407/internalmed2021.02.088
  2. Mamedova ShF. Sravnitel’noe izuchenie nekotorykh immunologicheskikh pokazatelej pri kishechno-parazitarnoj invazii u studentov. [Comparative study of some immunological parameters in case of intestinal parasitic invasion in student]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:88-90. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.088