Соціально-епідеміологічні закономірності поширення еректильної дисфункції у чоловіків в Азербайджані.

Рауф Саріф оглу Рзаєв

Госпіталь Аврація, Азербайджан, Баку

В результаті епідеміологічного аналізу встановлено, що за період спостереження з 2016 по 2018рр. поширеність еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків склала 36,3 ± 3,4%. Сексуальна поведінка чоловіків з ЕД, характеризувалася наявністю великого числа сексуальних партнерів з початку статевого життя, не мають достовірних статистичних відмінностей по групах. Аналіз соціального статусу пацієнтів показав, що 107 (64,8 ± 3,7%) обстежених чоловіків в основній групі мали вищу освіту, тоді як в контрольній групі тільки 14 (28,0 ± 6,3%) пацієнтів (р <0,05) . У 30,3 ± 2,2% всіх обстежених чоловіків переважали хронічні запальні захворювання чоловічої статевої сфери (простатит, везикуліт, епідидиміт). У 10,6 ± 1,4% чоловіків виявлені ендокринні порушення (Гіперпролактинемія, гіпогонадизм, гіпергонадотропінемія), у 4,9% виявлено варикоцеле, у 9,9% виявлені інфекції, що передаються статевим шляхом.

Ключові слова: етіологія, еректильна дисфункція, андрогенний дефіцит, соматична патологія, діагностика, епідеміологічні аспекти.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.091

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Рзаев, Р.С. Социально-эпидемиологические закономерности распространения эректильной дисфункции у мужчин в Азербайджане // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 91-95. doi: 15407/internalmed2021.02.091
  2. Rzayev RS. Social’no-ehpidemiologicheskie zakonomernosti rasprostraneniya ehrektil’noj disfunkcii u muzhchin v Azerbajdzhane. [Socially-epidemiological regularities of distribution of erektile dysfunction in men in Azerbaijan]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:91-95. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.091