Цереброваскулярні захворювання як фактор ризику розвитку ішемічного інсульту.

Доктор філософії в галузі медицини Бабаханов І. С. 

Республіканський госпіталь медичної служби Міністерства Внутрішніх Справ Азербайджанської Республіки, м.Баку

Проведеними дослідженнями встановлено, що серед 225 обстежених зустрічається 81 (36,0 ± 3,2%) випадків цереброваскулярних захворювань, включаючи 64 (28,44 ± 2,9%) встановлених і 17 (7,56 ± 3,6%) ймовірних випадків цереброваскулярних захворювань. Гострі форми цереброваскулярних захворювань найчастіше зустрічалися спільно з хронічними формами. У 6,98 ± 3,2% хворих 40-54 років і 17,70 ± 3,9% хворих 55-65 років спостерігалася дисциркуляторна енцефалопатія. У обстежених пацієнтів виявлено 32 випадки початкових проявів недостатності кровопостачання мозку, що становить 14,22 ± 4,2% випадків. Виражена ступінь тяжкості невротичного стану виявлено у 11,72 ± 2,2% обстежених, у 25,0 ± 2,9% – помірна ступінь, у 63,28 ± 3,2% — легкий ступінь тяжкості.

Ключові слова: ішемічний інсульт, судинні захворювання головного мозку, діагностика, критерії, прогноз, неврологічні аспекти.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.053

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Бабаханов, И. С. Цереброваскулярные заболевания как фактор риска развития ишемического инсульта // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 53-57. doi: 15407/internalmed2021.02.053
  2. Babakhanov IS. Cerebrovaskulyarnye zabolevaniya kak faktor riska razvitiya ishemicheskogo insul’ta. [Cerebrovascular diseases as a risk factor for the development of ischemic stroke]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:53-57. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.053