№2(13) // 2020

Схидноевропейский журнал 2_2020_лицо_page-0001_02

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02

Download.PDF №2(13) // 2020

 

 

 

 

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Біліарний панкреатит: причини розвитку та підходи до лікування.

Питання медичної етики.

Проф. О.М. Ковальова. Етичні і психологічні аспекти взаємовідношення «лікар-пацієнт».

Питання невології. Симпозіум.

Доц. О.П. Завальна, доц. О.Л. Тондій, доц. В.А. Флорікян. Міастенія: клініка, діагностика, лікування.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. Опарін О.А. Медичні факультети університетів Нового Часу.

Питання кардіології. Симпозіум.

Проф. О.М. Корж, Я.М. Філенко. Адипокіни та серцево-судинні захворювання: клінічне та терапевтичне значення.

Питання пульмонології. Діагностика.

Проф. Дж. Н. Пашаєв, доц. Е. М. Насібова. Переваги застосування неінвазивної вентиляції при лікуванні гострої дихальної недостатності при COVID-19.

Питання психосоматики. Клінічний випадок.

Проф. Л.С. Бабінець. Алгоритм ведення пацієнта з депресією у первинній медичній практиці (за досвідом Словенії та Хорватії).

Питання діагностики.

Доц. С.В. Краснокутський, проф. О.М. Корж. Як правильно оцінювати результати діагностичних тестів?

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. К.К. Васильєв. Пам‘ятники минулим епідеміям.

Питання психосоматики. Лекція.

Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Е.М., доц. Гурницький О.В. Вплив родини на розвиток хвороби.

Питання ендокринології. Симпозіум.

Проф. Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко. Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу

Питання неврології. Симпозіум.

Ас. Г. Л. Губіна. Сегментарні вегетативні порушення.

Питання історії медицини оригінальне дослідження.

Проф. Г.О. Сирова, к. фарм. н. О.О. Завада. Становлення кафедри хімії у Харківському медичному університеті у післяреволюційний період.

Питання фтизіатрії. Симпозіум.

Ас. K.T. Аббасаліева, проф. Дж.Т. Мамедов, доц. Д.М. Ісмаілзаде, Г.Б. Садигова. Зв’язок між супутніми станами і смертністю пацієнтів, що надходять у відділення інтенсивної терапії при важких загостреннях хронічної обструктивної хвороби легень.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Ж.М. Перцева. Жінки у житті І.І. Мечникова.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Доц. Д.К. Милославський. Пробіотики: від Іллі Мечникова до сьогодення (до 175-річчя від народження І.І. Мечникова

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. К.М. Гамалія. Амбівалентний характер медицини давньої Месопотамії.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. В.М. Гамалія, проф. С.П. Руда. Описи чуми у художніх творах античності та Середньовіччя.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. С.Б. Сорочан. Клінична медицина в Візантії.

Новини фармакотерапії. Оригінальне долідження.

Доц. Хильмончик Н. Е., Мосин О.В., Жигимонт А.В., Верховодко А.И. Хіміотерапевтичні протипухлинні лікарські препарати. Історія лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини.

Питання ендокринології. Симпозіум.

Проф. О.М. Корж. Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування ожиріння.

Питання загальної медицини. Симпозіум.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва. Сімейний лікар і нефрологія: коротко про головне.

Питання кардіології. Симпозіум.

Ас. О.Є. Ніколенко. Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ.

Дистанційне навчання. Банк тестів.