Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу.

Проф. Журавльова, доц. М.В. Філоненко.

Харківський національний медичний університет.

Новітні дані, отримані при вивченні патогенезу цукрового діабету 2 типа, зокрема механизмів регуляції постпрандіального рівня глюкози в крові, привели до появи Нових стратегій лікування, спрямованих на подолання дисфункції острівців Лангерганса, в тому числі таких, які впливають на інкретини -гормони кишечківника, які синтезуються у відповідь на прийом їжі. Інгібітори діпептіділпептідази-4 (ДПП-4) являються відносно новим класом пероральних препаратів для лікування цукрового діабету. Пригнічення руйнування інкретінового гормону – глюкагоноподобного пептиду-1 – робить позитивний вплив на обмін глюкози, включаючи як потенціювання індуціювання глюкозою підвищення рівня інсуліну, так і пригнічення секреції глюкагону. Відсутність істотних побічних ефектів і впливу на масу тіла, низький ризик розвитку гіпоглікемії вигодно відрізняють клас інгібіторів ДПП-4 від інших груп пероральних цукрознижуючих препаратів.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, інгібітори діпептіділпептідази-4, вілдагліптін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.080

Download.PDF

Для цитування:

1. Журавльова, Л.В. Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу /Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 80-84. doi: 10.15407/internalmed2020.02.080.
2. Zhuravlyova LV, Filonenko MV. [The role of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors in the current therapy of type 2 diabetes mellitus]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:80-84. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.080.