Вплив родини на розвиток хвороби.

Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Е.М., доц. Гурницький О.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

Розглянуто механізми впливу родини на створення передумов розвитку психічних порушень. Надано опис ознак погіршення психічного стану, що потребують реагування оточуючих. Запропонована модель підтримки родині психічно хворого з боку сімейного лікаря.

Ключові слова: психіатрія, психологія, родина.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.075

Download.PDF

Для цитування:

  1. Гончаров, В.Е. Влияние семьи на развитие болезни / В.Е. Гончаров, В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Э.Н. Барычева, А.В. Гурницкий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 75-79. doi: 10.15407/internalmed2020.02.075.
  2. Goncharov VE, Kozidubova VM, Doluda SM, Barycheva EN, Gurnickiy AV. [Family impact on disease development]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:75-79. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.075.