Зв’язок між супутніми станами і смертністю пацієнтів, що надходять у відділення інтенсивної терапії при тяжких загостреннях хронічного обструктивного захваорювання легень.

Ас. K.T. Аббасаліева, проф. Дж.Т. Мамедов, доц. Д.М. Ісмаілзаде, Г.Б. Садигова.

Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку, Азербайджан.

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є основною причиною захворюваності і смертності в усьому світі. Пацієнти з ХОЗЛ часто потребують госпіталізації в відділення інтенсивної терапії (ВІТ) під час тяжкого загострення.Мета. Наше дослідження було спрямоване на виявлення деяких супутніх захворювань, безпосередньо пов’язаних з госпітальною смертністю у пацієнтів, які потребують госпіталізації у ВІТ при тякому загостренні ХОЗЛ. Методи. Хворі з раніше діагностованим ХОЗЛ були госпіталізовані в реанімацію. Були досліджені демографія пацієнтів, супутні захворювання, індекс маси тіла, результати аналізу газів артеріальної крові. Пацієнти були згруповані по смертності (виживання і не виживання), і всі параметри були порівняні між двома групами.Результати. Супутні захворювання в групі без виживання (жінка-чоловік, 1/19) були різними в порівнянні з групою виживання (жінка-чоловік, 1/31): цукровий діабет (15% і 18,8%), серцева недостатність (20,0% і 18,8%), Сor pulmonale (75,0% і 37,5%), тропонін (35,0% і 31,2%) (р = 0,728, р = 0,911, р = 0,008, р = 0,779). Висновок. У цьому дослідженні Сor pulmonale, GOLD-D  вік були незалежними факторами, пов’язаними з внутрішньолікарняної смертністю для пацієнтів, які надійшли у ВІТ у зв’язку з важким загостренням ХОЗЛ.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, коморбідність, відділення інтенсивної терапії.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.097

Download.PDF

Для цитування:

1. Аббасалиева, K.T. Связь между сопутствующими состояниями и смертностью пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии при тяжелых обострениях хронической обструктивной болезни легких / K.T. Аббасалиева, Дж.Т. Мамедов, Д.М. Исмаилзаде, Г.Б. Садыгова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 97-102. doi: 10.15407/internalmed2020.02.097.
2. Abbasalieva KT, Mammadov JT, Ismayilzada JM, Sadigova GB. [Association between comorbid conditions and mortality of patients administred to the intensive care unit in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:97-102. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.097.