Становлення кафедри хімії у Харківському медичному університеті у післяреволюційний період.

Проф. Г.О. Сирова, к. фарм. н. О.О. Завада.

Харківський національний медичний універститет.

Однією з фундаментальних дисциплін, яка викладалася в Харківському національному медичному університеті з початку його існування, була хімія, тому історія кафедри хімії так само як університету налічує понад два століття. Історично так склалося, що можна виділити декілька етапів розвитку кафедри хімії: початковий, дореволюційний, післяреволюційний, сучасний У післяреволюційний період спочатку кафедрою завідував проф. Г.Ю. Тимофєєв, після його передчасної смерті завідувачем став проф. Ф.П. Голев, а потім на завідування кафедрою хімії був обраний проф. Е.М. Гапон, після його від’їзду в Москву кафедрою хімії протягом 24 років керував проф. Т.В. Асс. Кафедру органічної хімії в цей же період очолювали проф. Ю.А. Габель, і доц. В.І. Королева (1949-1954 рр.).

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.092

Download.PDF

Для цитування:

1. Сирова, Г.О. Становлення кафедри хімії у Харківському медичному університеті у післяреволюційний період / Г.О. Сирова, О.О. Завада // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 92-96. doi: 10.15407/internalmed2020.02.092.
2. Syrovaya AO, Zavada OA. [Formation of the Department of Chemistry at Kharkiv Medical University in the post-revolutionary period]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:92-96. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.092.