Жінки у житті І.І. Мечникова.

Ж.М. Перцева.

Харківський національний медичний університет.

Стаття присвячена життю та діяльності великого вченого І.І. Мечникова і ролі у них близьких йому жінок. Життя вчених зазвичай бідне на зовнішні події. Разом з тим воно представляє інтерес не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. З огляду на те, що статті про І.І. Мечникова в основному стосуються його наукової діяльності, автор поставив перед собою мету показати особисте життя відомого вченого і роль близьких йому жінок — матері і дружин — в його долі. Це були люблячі, вірні, віддані жінки, які повністю присвятили себе нашому славному земляку. Пам’ять про них гідна того, щоб бути збереженою в історії. Стаття носить біографічний характер, що викликало необхідність при її підготовці широкого використання мемуарної літератури кінця XIX — початку XX століття.

Ключові слова: ембріологія, імунологія, фагоцитоз, Пастерівський інститут, Нобелівська премія, біографія, мемуари.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.103

Download.PDF

Для цитування:

1. Перцева, Ж.Н. Женщины в жизни И.И. Мечникова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 103-108. doi: 10.15407/internalmed2020.02.103.
2. Pertseva ZhM. [The women in the life of I. Mechnikov]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:103-108. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.103.