Хіміотерапевтичні протипухлинні лікарські препарати. Історія лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини.

Хильмончик Н. Е., Мосин О.В., Жигимонт А.В., Верховодко А.И.

Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь, кафедра громадського здоров’я і охорони здоров’я.

У статті надана історія створення перших антибластомних агентів з метою лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини людини. Проаналізований шлях становлення лікарських препаратів: від бойової отруйної речовини до першого клінічного випробування цитотоксичних речовин на людині з, хоч і тимчасовим, але вираженим позитивним ефектом.

Ключові слова: протипухлинна хіміотерапія, Іприт, гематологічна токсичність, лімфома, клінічне дослідження.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.143

Download.PDF

Для цитування:

1. Хильмончик, Н. Е. Химиотерапевтические противоопухолевые лекарственные препараты. История лечения злокачественных новообразований лимфоидной ткани / Н. Е. Хильмончик, О.В. Мосин, А.В. Жигимонт, А.И. Верховодко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 143-145. doi: 10.15407/internalmed2020.02.143.
2. Chilmonchik NE, Mosin OV, Zhigimont AV, Verkhovodko AI. [Chemotherapeutic antitumor drugs. History of lymphoid tissue malignant treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:143-145. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.143.