Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування ожиріння.

Проф. О.М. Корж.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

Численні дослідження останніх років ідентифікували ожиріння як ключову причину розвитку цукрового діабету 2-го типу, метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань, які відносяться до найбільш значущих проблем охорони здоров’я більшості країн світу. Висока поширеність ожиріння, що визначає його коморбідний характер, диктує необхідність уточнення принципів і варіантів не тільки лікування, але і профілактики. В процесі активного вивчення багатокомпонентний патогенез ожиріння з важливою роллю різних відділів головного мозку визначає доцільність комбінації фармакотерапії і втручання в спосіб життя. У фармакотерапії ожиріння корекція ваги є важливим компонентом і дозволяє зменшити ризик серцево-судинних ускладнень, поліпшити якість життя і прогноз.

Ключові слова: ожиріння, метаболічний синдром, цукровий діабет, кардіометаболічний ризик, мікробіота, інсулінорезистентність, лікування, профілактика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.146

Download.PDF

Для цитування:

1. Корж, А.Н. Клинико-патогенетическое обоснование профилактики и лечения ожирения // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 146-152. doi: 10.15407/internalmed2020.02.146.
2. Korzh OM. [Clinical and pathogenetic rationale for the prevention and treatment of obesity]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:146-152. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.146.