№1(12) // 2020

Схидноевропейский журнал 1_2020_лицо_page-0001_02

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01

Download.PDF №1(12) // 2020

 

 

 

 

Питання сімейної медицини. Симпозіум.

Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Ісакова, доц. А.В. Єщенко. Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря.

Питання диференційної діагностики. Симпозіум.

Проф. О.М. Корж, ас. І.В. Корж. Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині.

Питання кардіології. Симпозіум.

Проф. Т.М. Тихонова, ас. О.Ю. Бичкова, ас. Т.С. Бутова, А.С. Внукова. Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря.

Питання ендокрінології. Симпозіум.

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова. Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Президент Української Академії Історії Медицини, проф. О.А. Опарін. Медичні факультети середньовічних університетів: історія, система управління, особливості викладання.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження.

Доц. Н.М. Кириченко. Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Доц. Н.Є. Філіпенко. Віталій Миколайович Бокаріус — славетний продовжувач великої династії.

Питання організації охорони здоров’я. Оригінальне дослідження.

І. В. Бобіна, ас. В. І. Кравцова. В.П. Бобін — лікар-розпорядник безкоштовної лікарні та лікарні харківського медичного товариства.

Питання історії терапії. Оригінальне дослідження.

Проф. К.К. Васильєв. Терапевти — політичні емігранти. (З історії післяжовтневого виходу).

Питання неврології. Оригінальне дослідження.

П.н.с. Є.В. Лекомцева. Клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. С.Б. Сорочан. Дива, магія та парамедицина в Византії.

Питання нефрології. Симпозіум.

Проф. Л. С. Бабінець. Актуальні питання ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці: клінічний випадок, проблеми та їх вирішення.

Питання психосоматики. Лекція.

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький. Три історії про психосоматику.

Питання сімейної медицини. Симпозіум.

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова. Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження.

Доц. К.О. Просоленко. Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Питання гастроентерології. Симпозіум.

І.О. Балаклицька. Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію.

Н.А. Яранцева. Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоімунного тиреоїдиту і ГЕРХ у осіб молодого віку.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження.

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов. Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з гастроезофагеальною рефлексною хворобою та з синдромом нічного апное сну.

Питання сімейної медицини. Симпозіум.

Проф. М.М. Кочуєва, проф. В.С. Крутько, проф. О.А. Опарін, проф. Л.Г. Ніколаєва, доц. Т.В. Майстат, А.В. Рогожин. До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря.

Дистанційне навчання. Банк тестів.