Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за…

Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), в тому числі стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС представляє ураження міокарда, що розвивається в результаті порушення рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами серцевого м’яза. На даний час є гарні можливості не тільки застосування терапії…

Можливості лікування травми колінного суглоба в амбулаторній практиці

Проф. Л.В. Хіміон, ас. Г.О. Гаврилюк. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Одним з найбільш частих ушкоджень в структурі травм суглобів є травма колінного суглоба, що, в основному, обумовлено його анатомічними особливостями. У статті наведені сучасні методи лікування травми колінного суглоба. Ключові слова: травма колінного суглоба, тромбоцитарна аутологічна плазма, лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.091 Download.PDF

Сімейна медицина в Україні та за кордоном: відмінності і подібності

Проф. А.Н. Корж. Харьковская медична академія післядипломної освіти. Кафедра загальної практики – сімейної медицини. У розвинених країнах сімейна медицина давно знайшла свою нішу і визнана однією з найефективніших з існуючих систем. Сімейний лікар володіє всім необхідним обсягом знань базових предметів не тільки як лікар-інтерніст, але і здатний розпізнати хірургічну і травматологічної патологією, надати первинну допомогу….

Пацієнт з гіперглікемією на прийомі сімейного лікаря

Доц. Пасієшвілі Т.М., Коряк В.В.* Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. В роботі розглянуті питання розповсюдженості, передумов для перебігу цукрового діабету. Визначена роль інсуліну в організмі. Представлені нозології, при яких виникає гіперглікемія. Надані групи ризику захворювання та оговорені питання ранньої діагностики сімейним…

Діагностика та лікування гострого болю в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти. Біль являє собою актуальну медико-соціальну проблему. Неадекватне знеболювання веде до подовження періоду одужання, збільшення вартості лікування, кардіоваскулярним та іншим ускладненням, хронізації патології і зниження якості життя. Першочерговим завданням лікаря є адекватне лікування гострого больового синдрому і профілактика його трансформації в хронічну біль. Ключові слова: біль, етіологія, діагностика,…

Паліативна медицина та сімейний лікар – минуле, сучасне, майбутнє.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, доц. І.С. Кармазіна Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства У статті викладено сучасні уявлення про паліативну медицину (ПМ), паліативну та хоспісну допомогу (ПХД). Висвітлено історію проблеми, філософські засади, принципи, мета та завдання ПМ, а також форми, служби, рівні ПХД. Обговорюються…