Паліативна медицина та сімейний лікар – минуле, сучасне, майбутнє.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, доц. І.С. Кармазіна Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

У статті викладено сучасні уявлення про паліативну медицину (ПМ), паліативну та хоспісну допомогу (ПХД). Висвітлено історію проблеми, філософські засади, принципи, мета та завдання ПМ, а також форми, служби, рівні ПХД. Обговорюються проблеми життя, вмирання, прав пацієнта на гідну смерть. Увага привертається до етичних аспектів ПХД: автономії пацієнта, поваги до його гідності, необхідності індивідуального холістичного підходу до потреб пацієнта та прийняттю лікарських рішень. Наголошується значення сімейного лікаря у наданні ПХД, підготовки медичних кадрів у галузі ПМ та ПХД.

Ключові слова: паліативна медицина, паліативна та хоспісна допомога, сімейний лікар.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.016
Semidotska ZD, Cherniakova IA, Neffa MIu, Karmazina IS. [Palliative medicine and family doctor – past, present, future]. z. vnutr. simejnoi med. 2017;2:16-22. Russian.

Download.PDF