Ультразвукове дослідження жовчного міхура в нормі та при патології

Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Н.В. Лаврова, ас. А.Е. Новохатня. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології

У статті представлені комплексні відомості про можливості методу ультразвукової діагностики в постановці діагнозу захворювань жовчного міхура. Наведено чіткі сонографічні критерії тієї чи іншої патології жовчовивідної системи та проаналізовано можливості ультразвукового дослідження в проведення диференційованої діагностики.

Ключові слова: жовчний міхур, ультразвукове дослідження, патологія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.023
Oparin AA, Oparin AG, Lavrova NV, Novohatnya AE. [Ultrasound examination of the gallbladder in normal and pathological conditions]. z. vnutr. simejnoi med. 2017;2:23-30. Russian.

Download.PDF