Ожиріння як мультидисциплінарна проблема –клініка, діагностика, лікування.

Д.мед.н., професор Л.В. Журавльова, к.мед.н., ас. Т.А. Рогачова. Харківський національний медичий університет, кафедра внутрішньої медицини № 3.

Соціальна значимість проблеми ожиріння визначається загрозою інвалідності пацієнтів молодого віку та зменшенням загальної тривалості життя в зв’язку з частим розвитком тяжких супутніх захворювань. Правильна постановка мети в лікуванні ожиріння включає в себе зниження маси тіла на 5-10% протягом 6 місяців, утримання досягнутої ваги та профілактика її повторного збільшення, зниження ризику ускладнень, досягнення ремісії або контролю наявних ускладнень. В даному огляді розглянуті сучасні підходи до діагностики патологічних станів, що асоційовані з ожирінням, сучасні методи лікування ожиріння, що включають в себе дієтотерапію, розглянуті сучасні підходи до діагностики патологічних станів, що асоційовані з ожирінням, сучасні методи лікування ожиріння, які включають в себе дієтотерапію, фізичні навантаження, поведінкову терапію, медикаментозну терапію та баріатричну хірургію.

Ключові слова: ожиріння, ускладнення ожиріння, дієтотерапія, фізичні навантаження, медикаментозна терапія, баріатрична хірургія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.031
Zhuravlyova LV, Rogachova TA. [Obesity as multidisciplinary problem – clinical picture, diagnostics and treatment]. z. vnutr. simejnoi med. 2017;2:31-36. Russian.

Download.PDF