Пацієнт з гіперглікемією на прийомі сімейного лікаря

Доц. Пасієшвілі Т.М., Коряк В.В.*

Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ.

В роботі розглянуті питання розповсюдженості, передумов для перебігу цукрового діабету. Визначена роль інсуліну в організмі. Представлені нозології, при яких виникає гіперглікемія. Надані групи ризику захворювання та оговорені питання ранньої діагностики сімейним лікарем.

Ключові слова: цукровий діабет, розповсюдженість, перебіг, рання діагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.035

Download.PDF