Роль мелатоніну в розвитку функціональних розладів шлунково-кишкового тракту

Проф. Т.Д.Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Встановлено, що у хворих з функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ФЗ ШКТ) є порушення нейрогуморальної регуляції в основі якої лежить зміни вмісту мелатонина. Понижений рівень мелатонина у хворих функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ФЗ ШКТ) демонструє можливу участь нейротрансмітера у формуванні клінічних проявів фунціональної диспепсії і синдрому подразненого кишківника (СПК). Лікування СПК із застосуванням мелатонина виявилося ефективнішим, ніж інші схеми терапії, що знайшло своє підтвердження при гістологічному і електронно-мікроскопічному дослідженні слизової оболонки товстої кишки.

Ключові слова: мелатонін, шлунково-кишковий тракт, функціональні розлади.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.040

Download.PDF