№2(19) // 2022

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.02

Зміст

 

 

 

 

Питання соціальної медицини. Огляд

Доц. Б.А. Рогожин, проф. О.А. Опарін. Еволюція структури національних систем охорони здоров’я.

Проф. Л.А. Страшок, проф. Г.М. Даниленко, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Ісакова, доц. А.В. Єщенко. Про перспективи розвитку шкільної медицини в Україні.

Д-р теології І.І. Корещук, доц. Д.О. Шпак, А. Зубчук. Значення звичок у студентському житті: результати і наслідки.

Питання кардіології. Оригінальне дослідження

Лала Гулузаде, Проф. Малахат Султанова, Камран Якубов, к.мед.н. Гасан Ісаєв, Айгуль Надірова, Ульвія Ісмайлова. Оцінка гіперінтенсивності глибокої білої речовини головного мозку у курців в Азербайджані.

Питання кардіології. Огляд

Доц. Ю.І. Двояшкіна, доц. Л.О. Хоменко, доц. Т.Н. Опаріна. Кардіоміопатії. Клініка. Діагностика. Лікування.

Панкова О.А. Потенціал катестатину у діагностиці серцево-судинних захворювань: сучасні дані та перспективи.

Питання ендокринології. Симпозіум

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова. Діабетична дисліпідемія: фокус на патогенез і лікування.

Питання історії медицини. ОригІнальне дослідження

Проф. О.А. Опарін. Релігійні парадигми середньовічної медицини

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков. «Військово-хірургічні замітки з сербсько-турецької війни 1876 року» як віддзеркалення початків професійного розвитку Аполінарія Подрєза

Проф. Корж О.М. Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування.

Питання фізіотерапії. Огляд

Доц. П.Є. Лівак, О.С. Корчук, Н.П. Кожух. Фізична реабілітація та відновлення при неврологічних захворюваннях.

Питання філософії. Огляд

Д-р богослов’я К.С. Кампен, к.і.н. В.А. Шевчук, М. Стінковий. Важливість духовного освячення у формуванні здоров’я людини.

Питання ревматології. Огляд

Проф. О.М. Корж, канд.мед.наук І.В. Корж. Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти.

Питання гастроентерології. Оригінальне дослідження

Проф. О.А. Опарін, О.М. Каширцева. Характеристика психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з супутнім ожирінням.

Питання нефрології. Симпозіум

Проф. А.Г., Опарін, доц. Ю.І. Двояшкіна, доц. Л.О. Хоменко, доц. Ю.К. Сікало. Гломерулонефрит. Проблеми. Діагностика. Лікування.

Дистанційне навчання

Банк тестів.