Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування

Проф. О.М. Корж

Харківська медична академія післядипломної освіти

 В 1955 році президент США Дуайт Ейзенхауер переніс гострий інфаркт міокарду. Але у випадку Ейзенхауера початок був нетиповим. Крім того, ЕКГ не була загальнодоступною, серцеві ферменти не застосовувалися як діагностичні тести, так само як і ехокардіографія або коронарна ангіографія не були доступні лікарям швидкої допомоги або кардіологам. За півстоліття після серцевого нападу Ейзенхауера лікарі-новатори зробили відкриття та розробку коронарної артеріографії, хірургії коронарного шунтування, балонної коронарної ангіопластики та коронарних стентів, відкриттів, які значно покращили перспективи для пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Це змінило лікування ішемічної хвороби серця через півстоліття після серцевого нападу Ейзенхауера. Колишній президент Білл Клінтон є одним із мільйонів, хто скористався цими відкриттями.

Ключові слова: історія медицини, гострий інфаркт міокарду, Дуайт Ейзенхауер

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.072

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Корж, О.М. Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 72-76. doi: 15407/internalmed2022.02.072
  2. Korzh OM. [Evolution of approaches to the treatment of acute coronary syndromes: from Eisenhower’s heart attack to modern approaches to treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:72-76. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.072