«Військово-хірургічні замітки з сербсько-турецької війни 1876 року» як віддзеркалення початків професійного розвитку Аполінарія Подрєза

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков

Харківський національний медичний університет

На пошану видатного українського хірурга-новатора А. Г. Подрєза у зв’язку з його 170-річним ювілеєм автори звернулись до аналізу «Військово-хірургічних заміток із Сербсько-турецької війни 1876 року». Зроблено висновок, що медик отримав величезний досвід не тільки в польовій хірургії, а й у всіх сферах екстремального функціонування медичного закладу, що забезпечило йому потужний імпульс для професійного розвитку.

Ключові слова: хірурги, добровольці, біографія, Україна, А. Г. Подрєз, військова хірургія, Сербія, Російська імперія, історичні джерела.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.068

Download.PDF (eng)

Для цитування:

  1. Robak, І.Yu. «Military-Surgical notes from the SerbianTurkish war of 1876» as a reflection of Аpollinarius Podrez’s early professional development / І.Yu. Robak, V. A. Alkov // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 68-71. doi: 15407/internalmed2022.02.068
  2. Robak ІYu, Alkov VA. [«Military-Surgical notes from the Serbian-Turkish war of 1876» as a reflection of Аpollinarius Podrez’s early professional development]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:68-71. doi: 10.15407/internalmed2022.02.068