Гломерулонефрит. Проблематика. Діагностика. Лікування

Проф. А.Г. Опарін, доц. Ю.И. Двояшкина, доц. Л.А. Хоменко, доц. Ю.К. Сікало

Харківська медична академія післядипломної освіти

У роботі дано характеристику поняття гломерулонефритів. Розглянуто питання етіопатогенезу, класифікації, клініки та діагностики даного захворювання з урахуванням останніх рекомендацій. Особливу увагу приділено принципам лікування гломерулонефритів залежно від клінічного синдрому та питанням профілактики.

Ключові слова: гломерулонефрит, хронічна хвороба нирок, протеїнурія, глюкокортикостероїди.

https://dx.doi.org/

Download.PDF

Для цитування: