Гломерулонефрит. Проблематика. Діагностика. Лікування

Проф. А.Г. Опарін, доц. Ю.И. Двояшкина, доц. Л.А. Хоменко, доц. Ю.К. Сікало*

Харківська медична академія післядипломної освіти

*Харківський національний медичний університет

У роботі дано характеристику поняття гломерулонефритів. Розглянуто питання етіопатогенезу, класифікації, клініки та діагностики даного захворювання з урахуванням останніх рекомендацій. Особливу увагу приділено принципам лікування гломерулонефритів залежно від клінічного синдрому та питанням профілактики.

Ключові слова: гломерулонефрит, хронічна хвороба нирок, протеїнурія, глюкокортикостероїди.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.096

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Опарін, А.Г. Гломерулонефрит. Проблеми. Діагностика. Лікування / А.Г., Опарін, Ю.І. Двояшкіна, Л.О. Хоменко, Ю.К. Сікало // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 96-104. doi:15407/internalmed2022.02.096
  2. Oparin AG, Dvoyashkina YuI, Khomenko LA, Sikalo YuK. [Glomerulonephritis. Problem. Diagnostics. Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:96-104. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.096