Характеристика психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з супутнім ожирінням

Проф. О.А. Опарін, О.М. Каширцева

Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета: Дослідити частоту та вираженість психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із коморбідним ожирінням та хворих на ГЕРХ без супутньої патології, оцінити вплив психоемоційного стану на клінічну картину ГЕРХ. Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 90 пацієнтів та 20 практично здорових осіб. До першої групи ввійшли хворі на ГЕРХ із супутнім ожирінням, друга група включала хворих на ГЕРХ без супутньої патології та контрольна група. Проведено анкетування за допомогою опитувальника GERDQ, оцінено вираженість симптомів за шкалою Лайкерта. Психоемоційний стан оцінювали за допомогою опитувальника Dass-21, шкали Спілбергера, шкали Бекка. У більшості хворих на ГЕРХ виявлено психосоматичні розлади різного ступеню тяжкості, відмічено пряму залежність між інтенсивністю симптомів ГЕРХ та рівнем психосоматичних порушень.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ГЕРХ, ожиріння, психосоматичні розлади.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.091

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Опарін, О.А. Характеристика психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з супутнім ожирінням / О.А. Опарін, О.М. Каширцева // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 91-95. doi: 15407/internalmed2022.02.091
  2. Oparin O, Kashyrtseva O. [Characteristics of psychosomatic disorders in patients with gastroesophageal reflux disease with concomitant obesity]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:91-95. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.091