Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж*

Харківська медична академія післядипломної освіти

*ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм та факторів ризику хвороби. Професія може бути значним додатковим фактором ризику, який сприяє прискореному розвитку захворювання, у тому числі після припинення контакту зі шкідливим виробничим фактором. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку та прогресування остеоартроз, включаючи професійну діяльність, є важливим з погляду профілактики та лікування хвороби.

Ключові слова: остеоартроз, діагноз, сімейний лікар

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.086

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Корж, О.М. Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти / О.М. Корж, І.В. Корж // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 86-90. doi: 15407/internalmed2022.02.086
  2. Korzh OM, Korzh IV. [Osteoarthritis in the practice of a family doctor: differential diagnostic aspects]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:86-90. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.086