Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж

Харківська медична академія післядипломної освіти

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм та факторів ризику хвороби. Професія може бути значним додатковим фактором ризику, який сприяє прискореному розвитку захворювання, у тому числі після припинення контакту зі шкідливим виробничим фактором. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку та прогресування остеоартроз, включаючи професійну діяльність, є важливим з погляду профілактики та лікування хвороби.

Ключові слова: остеоартроз, діагноз, сімейний лікар

https://dx.doi.org/

Download.PDF

Для цитування: