Важливість духовного освячення у формуванні здоров’я людини

Др богословя К.С. Кампен, к.і.н. В.А. Шевчук, М. Стінковий

Український гуманітарний інститут

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в еру інформаційних технологій часто недооцінюються небезпеки пов’язані із споживанням деструктивної інформації. Поміж різних незахищених соціальних груп у цьому дослідженні увагу прикуто до людей із християнським світоглядом. Адже співвідношення нової інформації з мас-медіа, та інформації пов’язаної із фундаментальними підвалинами християнської ідеології в сучасному цифровому світі є нерівним. Основною проблематикою дослідження є специфіка явища освячення в релігійному житті різних конфесій, зокрема й християн. Проте, окрім останніх у статті чітко визначено, що в сучасному світі кожна країна має свою традиційну релігію. Саме тому заявлена проблематика розглядається крізь призму ряду прикладів, а саме особливостей розуміння освячення в іудаїзмі, індуїзмі, християнстві, і мусульманстві. Це обумовлено тим, що кожна релігія трактує цей термін по різному. В ході дослідження предметно ця тема розглядається на прикладі її трактується в протестантизмі, зокрема Церквою адвентистів сьомого дня. У фактичному розумінні цієї конфесійної деномінації освячення розуміється як явище, яке за допомогою Божої благодаті дає змогу людині узгодити своє життя з принципами Божого святого Закону. У статті встановлено, що людина, яка не прагне до досконалості, яка не тягнеться до Христа не може бути освяченою. Адже немає сенсу з того, що людина освячувалась два дні тому або місяць, якщо зараз вона занечищена. Цей підхід не є традиційним для багатьох конфесій, однак його біблійне походження проаналізоване в дослідження вказує на те, що явище освячення можна розуміти саме таким чином. Згідно з результата ми роботи науковців визначено, що процес освячення або очищення звершується тільки за допомогою Христової заслуги і тільки зі ширим серцем. В людині, яка є не очищеною не може перебувати Дух Божий, а якщо не перебуває Він, то людина не може бути Божим каналом для інших. Таким чином проблематика розуміння явища освячення з огляду на власну дискусійність потребує актуальних ґрунтовних досліджень, у яких проводилися б паралелі між способом життя сучасних християн та його відповідності віросповіданню.

Ключові слова: освячення в житті християнина, християнство, спосіб життя християнина, сучасні виклики для християн.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.081

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Кампен, К.С. Важливість духовного освячення у формуванні здоров’я людини / К.С. Кампен, В.А. Шевчук, М. Стінковий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 81-85. doi: 15407/internalmed2022.02.081
  2. Kampen КS, Shevchuk AV, Stinkovyy М. [The importance of spiritual sanctification in the formation of human health]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:81-85. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.081