Еволюція структури національних систем охорони здоров’я

Доц. Б.А. Рогожин, проф. О.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти.

Українська Академія Історії Медицини

Досліджено зміни в організації національних систем охорони здоров’я. Показана наявність конфлікту між виробничими силами та виробничими відносинами в сфері охорони здоров’я в умовах обмежених громадських ресурсів. Обґрунтовано етапність та зміст поколінь структурних реформ.

Ключові слова: національні системи охорони здоров’я, структурні реформи, етапи реформ, Первинна допомога, Спеціалізована допомога.

 https://dx.doi.org/

Download.PDF

Для цитування: